Våra kor

Våra kor

Vi har 230 kor på gården och av dem är det 180 som mjölkar. Övriga kor har semester och är så kallat sinkor.

En ko mjölkar i snitt ca 35 liter om dagen.

Dom blir mjölkade 2,5 gånger per dag i snitt.

Dom går på bete nästan 6 månader om året. Vi öppnar dörrarna till betet i maj och stänger på hösten när korna inte vill gå ute mer.

Våra kor äter varje dag 50kg mix per ko.

Mixen består av gräs, majs, betor och halm.


Korna är fantastiska djur och i vårt fria system har dom möjlighet att skapa sina egna rutiner. Dem äter och sover när dem vill och blir mjölkade när dem känner att det är dags.

Det är det vi kallar att producera på kons vis! 

MUU

© Furumossen. All Rights Reserved.

Furumossen

Försäljning/order/kontor - 0733154015


Mjölkboden
Grantinge 5215, 281 91 Hässleholm

Öppet alla dagar kl. 06:00 - 20:00